دو مناجاتی که انصافاً هر چه انسان بخواند سیر نمی‌شود، از نگاه من مناجات شعبانیه و مناجات امیر المؤمنین در مسجد کوفه است.

اگر یک بار با معنی آن‌ها را در مفاتیح بخوانید، عاشقشان می‌شوید!

دو فایل صوتی زیبا برای دانلود می‌گذارم که هر گاه دلتان برای آن‌ها تنگ شد، بذارید و گوش کنید.

مهر و تسبیح

ضمن اینکه یک PDF از مناجات شعبانیه دوستانمان در سایت‌های دیگر تهیه کرده‌اند که آن را هم برای دانلود می‌گذارم. ویژه موبایل‌های با صفحات کوچک است، به خوبی دیده و خوانده می‌شود.

فایل صوتی مناجات امیرالمؤمنین:

http://www.mediafire.com/file/3g6rrs9b353qjiv/Monajat_Amir-al-moemenin.mp3

فایل صوتی مناجات شعبانیه:

http://www.mediafire.com/file/mm7178b1ir7ueso/shabanieh.wma

این هم یک فایل صوتی دیگر از مناجات شعبانیه که بیشتر به صوت اهمیت داده تا خواندن:

http://www.mediafire.com/file/wla4ff4clwuyzou/Monajat_Shabanieh.mp3

کتاب الکترونیکی مناجات شعبانیه:

http://www.mediafire.com/file/w1xjlmoj86c88qd/Monajat_Shabanieh.pdf