مطمئناً مرحوم کوثری را با آن روضه‌های جانسوزی که در محضر امام خمینی (ره) می‌خواند می‌شناسید.

برای دانلود روضه‌های ایشان از لینک‌های زیر کمک بگیرید:

کلیپ‌های ویدئویی:

altروضه عاشورا (۱)

altروضه عاشورا (۲)

altروضه عاشورا (۳)

altروضه عاشورا (۴)

فایل‌های mp3

فایل صوتی ۱ ( مرحوم کوثری )

فایل صوتی ۲( مرحوم کوثری )

فایل صوتی ۳ ( مرحوم کوثری )

فایل صوتی ۴ ( مرحوم کوثری )

فایل صوتی ۵ ( مرحوم کوثری )

فایل صوتی  ۶( مرحوم کوثری )