مطمئناً مرحوم کوثری را با آن روضه‌های جانسوزی که در محضر امام خمینی (ره) می‌خواند می‌شناسید.

برای دانلود روضه‌های ایشان از لینک‌های زیر کمک بگیرید:

کلیپ‌های ویدئویی:

altروضه عاشورا (1)

altروضه عاشورا (2)

altروضه عاشورا (3)

altروضه عاشورا (4)

فایل‌های mp3

فایل صوتی 1 ( مرحوم کوثری )

فایل صوتی 2( مرحوم کوثری )

فایل صوتی 3 ( مرحوم کوثری )

فایل صوتی 4 ( مرحوم کوثری )

فایل صوتی 5 ( مرحوم کوثری )

فایل صوتی  6( مرحوم کوثری )