هر چند دوره MCITP که در اینجا معرفی کردیم از نگاه ما دوره منسجم‌تر و قوی‌تری به نظر می‌رسد، اما به هر حال، اگر قصد دارید مدرک MCSE 2012 بگیرید، توضیحات و لینک دانلود کتب مربوط به آن در ادامه آمده است:

ابتدا به چارت مایکروسافت دقت کنید:

mcse2012

دقت کنید که پیش‌نیاز دوره MCSE 2012 دوره‌ی MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) است.

mcsa-2012-70-410mcsa-2012-70-410-refmcsa-2012-70-413

این دوره خود به زیردوره تقسیم می‌شود:

۷۰-۴۱۰: Installing and Configuring Windows Server 2012

70-411: Administering Windows Server 2012

70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

-> راهنمای ارتقای مدرک از MCITP به MCSA
mcsa-2012-70-417

پس از اخذ MCSA کاربر می‌تواند دوره‌های تخصصی‌تر زیر را بگذراند تا یکی از مدارک MCSE را اخذ کند:

۱- MCSE Desktop Infrastructure

70-415: Implementing a Desktop Infrastructure
70-416:‌ Implementing Desktop Application Environments

2- MCSE Server Infrastructure

70-413: Designing and Implementing a Server Infrastructure
70-414: Implementing an Advanced Server Infrastructure

3- MCSE Private Cloud

70-246: Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012
70-247: Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012

4- MCSE Communications

70-336: Core Solutions of Microsoft Lync Server2013
70-337: Enterprise Voice & Online Services with Microsoft Lync Server2013

5- MCSE Messaging

70-341: Core Solutions of Microsoft Exchange Server2013
70-342: Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

6- MCSE SharePoint

70-331: Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013
Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 :70-332

 

محل دانلود EBookهای رایگان انتشارات مایکروسافت: https://mva.microsoft.com/ebooks/

کتاب‌ها به مرور که در اینترنت منتشر شوند اینجا قرار داده خواهند شد…